«В ДУХОВНОСТИ – СЛАВА И МОЩЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, И СМЫСЛ ЕГО ПРЕБЫВАНИЯ НА ЗЕМЛЕ»

8 Январь 2019
3 Март 2016
 Март 3, 2016

Сабыр Иптаров. Кыргыз желеги

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Туусунун авторлорунун бири Сабыр Иптаровдун туу жөнүндө түшүндүрмөсү. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик символдору (желек, гимн, герб) жана алардын авторлору тууралуу маалымат. Кыргыз […]